MaviMelek Edebiyat
"Şunu aklınızdan çıkarmayın ki, Şeytan için bir doğru adam, bir milyon görmezden daha büyük bir tasadır." Sözler / Halil Cibran

[Gökçeyazın]"Sherlock Holmes ve Ölülerin Bilgeliği" | Esin Coşkun

Sherlock Holmes ve Ölülerin Bilgeliği | Rodolfo Martínez

"HOLMES'Ü KİM YAZDI!"

Rodolfo Martínez'in Sherlock Holmes ve Ölülerin Bilgeliği adlı romanı beni edebiyatta çokça karşılaşılan bir durumu tekrar düşünmeye zorladı. Genelde edebiyat dünyasında bir yazar tarafından yaratılan bir karakter eğer çok sevilmişse yazarın ölümünden sonra karakterin maceralarının başka yazarlar tarafından devam ettirilmesi gibi bir durum söz konusudur. Mesela Conan'ın maceralarını bunca yıl sonra bile hâlâ kaleme alan yazarlar vardır, aynı durum özellikle de birçok dedektif karakteri için söz konusu. Aslında bu sadece edebiyat dünyası için de geçerli değildir. Sinemada da yaratılan karakterlerin devam maceralarının çekilmesi oldukça yaygın bir durumdur. Mesela Indiana Jones veya James Bond bunun en güzel örnekleri arasındadır. Bu durum yaratılan karakterlere bir çeşit ölümsüzlük sağlar. İnsanlar okumaya devam ettikçe söz konusu hayali karakterin maceraları da devam edecek, birçok başka yazar tarafından hikâyeleri kaleme alınacaktır. Böylece o hayali karakterin de, kendisini yaratan yazar bir yana, diğer yazarlara ölümsüzlük sağlaması gibi bir durum söz konusu olacaktır. İşte Rodolfo Martínez de sözü geçen bu yazarlardan biri.

Dünyanın en ünlü hayali karakterlerinden biri olan Sherlock Holmes'ün esas yaratıcısının Arthur Conan Doyle olduğunu hemen herkes bilir; ya da en azından Holmes hayranları bilir. Ama Rodolfo Martínez Sherlock Holmes ve Ölülerin Bilgeliği'nde bu durumu değiştirerek Holmes öykülerinin esas yazarının Doktor Watson olduğunu öne sürüyor. Hatta daha da ileri giderek Holmes ve Arthur Conan Doyle'u karşı karşıya Watson - Holmesgetirerek kafaları iyice karıştırıyor. "Ölülerin Bilgeliği"ni okurken aslında Holmes ve Doyle'un arasının iyi olmadığını, Doyle'un Holmes'e karşı garip bir kıskançlık duyduğunu öğreniyoruz. Dedektifin zekâsı, yeteneği, kendine güveni ve ünü Watson'a göre neredeyse Doyle'u kindar biri haline getiriyor.

Rodolfo Martínez bu yeni Holmes maceralarında üç öyküye yer vermiş ve bu öykülerin hepsinin Doktor Watson tarafından yazıldığını öne sürmüş. İlk öykü, İngiltere'de, özellikle de edebiyat ve sanat çevrelerinin üyeleri arasında bulunduğu Altın Şafak tarikatı ve bu tarikatın himayesinde olan bir kitapla ilgili. Martínez kitabında bu vakanın belki de Holmes'ün çözemediği nadir maceralardan biri olduğu üzerinde duruyor. Elbette Holmes vakayı çözüyor, ama bulgular o kadar gerçeküstü ki, vakanın sonunda suçlu yakalanamıyor. Aslında "Ölülerin Bilgeliği" ve "Ormanın Ötesindeki Topraklardan" adlı öyküler daha önceki Holmes maceralarının aksine doğaüstü konularla ilgili.

Martínez "Ölülerin Bilgeliği"nde Holmes'ün kayıp olduğu üç yıl boyunca Sigurd Sigerson kimliğine bürünerek tüm dünyayı gezdiğini belirtir. Sigerson adlı bu karakter tamamen uydurmadır, ancak Holmes bir gün gazetede Sigurd Sigerson adlı kuzeyli bir kâşifin Boşimanların âdetleri üzerine bir konferans vereceğini görerek Sigerson'un peşine düşmeye karar verir. Çünkü birisi belki de onun dikkatini çekmek veya onu Sherlock Holmestuzağa düşürmek için kendi yarattığı ve aslında olmayan bir karakterin kimliğine bürünmüştür. Diğer öykü "Ormanın Ötesindeki Topraklardan"da ise Holmes bu kez bir türlü yok edilemeyen Kont Dracula ile yüzleşecektir. Bu yüzleşmede ise Doktor Van Helsing ona yardımcı olur. Diğer öykü "Düzenbaz Katil Macerası" ise bu iki öyküye nazaran oldukça gerçekçi. Genç bir kızın ölümü üzerine kızın nişanlısının katili bulması için Holmes'e başvurması söz konusu.

Martínez kitabın başına ve sonuna eklediği yazılarla tüm bu öykülerin aslında Doktor Watson tarafından yazıldığını ve tesadüf eseri kendi eline geçtiğini öne sürerek okuru şaşırtıyor. Aslında elbette Sherlock Holmes ve Doktor Watson Arthur Conan Doyle tarafından yaratılan karakterler, ama bu karakterler okurlar tarafından o kadar çok sevildi ve beğenildi ki yazardan bağımsız olarak varlıklarını sürdürmeye başladılar. Belki de ilerde tıpkı Martínez gibi birçok yazar Holmes ve Doktor Watson'un maceralarını kaleme almaya devam edecek. Bu durumda da, Martínez'in kitabında vurguladığı gibi, Arthur Conan Doyle'un Holmes'ü neden kıskandığı anlaşılacaktır sanırım. Elbette Conan Doyle da Holmes gibi yaşamaya devam etmek isterdi.

Sherlock Holmes ve Ölülerin Bilgeliği
Rodolfo Martínez
Türkçesi: Sinan Okan
İthaki Yayınları, 2008, 304 s.

Sayı: 30, Yayın tarihi: 22/09/2008

MaviMelek | Retorikler | Öyküler | Şiirler | Derlemeler | Gökçeyazın | Denemeler | Hezeyanlar    ©2008 MaviMelek            website metrics