Arturo Bandini’ye göre, “Dünya bir hayal gibiydi, şeffaf bir düzlemdi” sadece; içimizde kökleşen sonsuzluktan sakındığımız bir ada… “Hayatta olmaya çok yaklaşıyorduk ama olamıyorduk” bir türlü. Oysa “Bıraksalar ölünceye dek orada yaşayıp adama gömülmek isterdim” diyor Marika da.
     Şimdi “Büzülüyorum; içimi bir korku kaplıyor”; “Evdeki” sesler ulaşmıyor bir türlü adanın dışına. Adadan çok uzakta, Troya önlerinde Odysseus. On yılın sonunda Philoktetes’in, ruhu arınmış yalnızlıkla.
     Oysa “herkesin korktuğu biri” olmaksa yalnızlık, yalnız değilsiniz bu kuyuda. Öteki siz, yukarıdan izlediğini düşündüğünüz, onun düşünde belki de siz yukarıdasınız. Kimin kime ihanet ettiği bilinemez bu yüzden asla. Yalnızlığımız hep iki kişi…
     “İnsanlardan uzakta, gezginler, hükümlüler,” değersiz konçinalar gibi olmak da var bu hayatta; ya da mavi bir adada büyülü bir söz gibi fısıldanan kulaklara…
     39. sayısında MaviMelek, sonsuzlukta bir ada. Düşüyoruz birlikte yine yollara…
     MaviMelek Edebiyat
     ~~~
     According to Arturo Bandini, "The earth was like a dream, a flat plane" alone; an island we avoid from the eternity that is being rooted inside us... "We were so close to being alive, but we couldn't" somehow. However "if they could leave me alone till I die, I'd like to live in my island and to be buried there," says also Marika.
     Now "I'm shrinking, I'm filled with a fear"; in some way the voices "in the house" don't reach outside the island. Far from the island, Oddysseus at the fronts of Troy. In the end of a decade, Philoktetes' soul is purified with solitude.
     Yet "if it is to be someone who everyone's afraid of", you aren't alone in this well. The other you, the one you think that watches you up from above, maybe you're above in its dream. For this reason it's never known who betrays who. Our solitude always consists of two people.
     "Far from people, from wanderers, from the convicted," there is a possibility in this life of being worthless konchinas* (*A Romaic word that is used for the valueless cards in poker -namely the one from two to six.); or of being whispered to ears on a blue island like a magical word..
     In its 39th issue, MaviMelek is an island in eternity. We are alltogether setting off again…
     MaviMelek Illustrated Literature Magazine


Biz Kimiz, Neyiz ki!
Aykırının
Ayrıntının
Ayrıksının Sesi"Diyebiliyorsan de bana, dehşetim, ruhum, / Yakışıksız, garip bir eylemde bulunduk mu? / Sen meleğim! dedikçe korkudan titriyorum, / Yine de dudaklarım gidiyor sana doğru."

"Lanetlenmiş Kadınlar"
Charles Baudelaire

Sayı: 39
İçindekiler:
MaviMelek.com
BlueAngel Magic Door

Welcome to MaviMelek English Pages!

Here comes our selections for you:
http://www.mavimelek.com/mavimelek_english_pages.htm

Taş Hücre | Türker Armaner

Editör'den:

Hasan Uygun | "Türker Armaner ile Zaman ve Mekân Bağlamında Öykü"
http://www.mavimelek.com/turker-armaner.htm

Türker Armaner

Gündem:

Tuğçe Ayteş | "Mümkün Dünyalarda: Türker Armaner"
http://www.mavimelek.com/turker_armaner.htm
Varlık ve Hiçlik | Jean-Paul Sartre
Osman Çakmakçı | "Varlık ve Hiçlik - Fenomenolojik Ontoloji Denemesi"
http://www.mavimelek.com/varlik_ve_hiclik.htm
Toza Sor - John Fante
Petek Sinem Dulun | "Toza Sor – John Fante"
http://www.mavimelek.com/toza_sor.htm
Bakırköy Akıl Hastanesi’nin Gizli Tarihi
Senem Özkaya | "Bakırköy Akıl Hastanesi’nin Gizli Tarihi"
http://www.mavimelek.com/bakirkoy_gizli_tarihi.htm
Yatalak Kraliçe | Ülkü Ayvaz
Melek Öztürk | "Yatalak Kraliçe / Ülkü Ayvaz"
http://www.mavimelek.com/yatalak-kralice.htm
Konçinalar | KaraÇizme

Derleme:

Haldun Taner | "Konçinalar"
http://www.mavimelek.com/koncinalar.htm
Corpse Bride (Ölü Gelin)

Sinema-Müzik:

Emre Karacaoğlu - Hikmet Temel Akarsu | "Yedinci Sanatla İkinci Sanatın İzdivacı III: Tim Burton & Danny Elfman"
http://www.mavimelek.com/tim_burton-danny_elfman.htm
Gökhan Bulut

Öykü:

Türker Armaner | "Mühür"
http://www.mavimelek.com/muhur.htm
Bir Üçüncü Sayfa Haberinin Ayrıntısı | Kara Çizme
Deniz Uçar | "Bir Üçüncü Sayfa Haberinin Ayrıntısı"
http://www.mavimelek.com/mukemmeliyet_heykeli.htm
Tehlike Semptomları Veren Algı Bozuklukları ve Korkular | Yunus Kocatepe
Feride Değer Sökmen | "Tehlike Semptomları Veren Algı Bozuklukları ve Korkular"
http://www.mavimelek.com/tehlike_semptomlari.htm
Evre Başak
Tuğçe Ayteş | "Lütfen Beni Yanlış Anlama"
http://www.mavimelek.com/lutfen_beni_yanlis_anlama.htm
Ada | Nadyne
Petek Sinem Dulun | "Ada"
http://www.mavimelek.com/ada.htm
Taş Avlu | Ayla Keskin
Deniz Akyıldız | "Taş Avlu"
http://www.mavimelek.com/tas_avlu.htm
Laurradarrel
Armağan Altay | "Chun-Li’ye Âşık Olan Çocuk"
http://www.mavimelek.com/chun-li.htm
Porsuk | Yunus Kocatepe
Merve Tuncer | "Porsuk"
http://www.mavimelek.com/porsuk.htm
Kötülük Çiçekleri | Carlo Farneti

Deneme:

Aydanur Saraç | "Tanrı ve Şeytan İkileminde Bir: Charles Baudelaire"
http://www.mavimelek.com/charles_baudelaire.htm
Philoktetes
Hüsen Portakal | "Tek Başına Yaşam: Mitolojik insan Philoktetes"
http://www.mavimelek.com/mitolojik_insan_philoktetes.htm
Bodur Minareden Öte | Yusuf Atılgan
Ekim Yıldız | "Yusuf Atılgan’ın «Evdeki» Adlı Öyküsü Üzerine Bir Deneme"
http://www.mavimelek.com/evdeki.htm
Heceler Arası Haysiyet | İhsan Arı

Hezeyan:

İhsan Arı | "Heceler Arası Haysiyet"
http://www.mavimelek.com/heceler_arasi_haysiyet.htm
Serbest Çağrışım
Mahmut Pakdemir | "Serbest Çağrışım"
http://www.mavimelek.com/serbest_cagrisim.htm
Ruhlarımız Kalıp Tutmaz

Hayal Pusulası:

Akın Olgun | "Ruhlarımız Kalıp Tutmaz"
http://www.mavimelek.com/ruhlarimiz_kalip_tutmaz.htm
Homage a Paul Klee | Rudolf Hoehenwarter

Şiir:

Ümit Aydın | "Peripeteia"
http://www.mavimelek.com/peripeteia.htm
İşedim Gökyüzüne
Hürehni Fırat Öncü | "İşedim Gökyüzüne"
http://www.mavimelek.com/isedim_gokyuzune.htm
Filiz Pelit
Barış Safran | "Suçlu ve Ortak"
http://www.mavimelek.com/suclu_ve_ortak.htm
Hadi Bu Gece de Tarihe Fırça Atalım Birlikte | Yunus Kocatepe
Celâl Hikmet | "Hadi Bu Gece de Tarihe Fırça Atalım Birlikte"
http://www.mavimelek.com/hadi_bu_gece.htm

Bize Katıl! | Woodstock 1969

Duino Ağıtları - Rilke | Kara Çizme
Bize katılmak için: http://www.mavimelek.com/gruplar.htm
Yazı göndermek için: http://www.mavimelek.com/yazi_gonder.htm

MaviMelek Edebiyat Ekibi

website metrics