MaviMelek
Hermes Kitap
"Amaç her zaman, örtüyü masanın üzerini hiç bozmadan çekmektir." Jean Baudrillard

[Gökçeyazın] "Güneyin Bilinci - William Faulkner Biyografisi" | Hikmet Temel Akarsu*

Güneyin Bilinci - Foulkner

"EDEBİYAT NE OLA?"

Ülkemizde giderek hareketlenen bir kültür ortamı var. Her gün saysız genç yazar, editör veya çevirmen olmak üzere yola çıkıyor. Artık her yıl yayımlanan kitap sayısı utandırıcı olmaktan çıkmış durumda. Binlerce kitap yayımlanıyor. Kitapların tanıtımı için büyük kampanyalar düzenleniyor. Gösterişli sunumlar, dudak uçuklatan betimlemeler yapılıyor. Bunların hepsi kabul. Peki de edebiyat nedir, bu biliniyor mu? Yazar nedir? Ya bu biliniyor mu? Edebiyatçı nasıl olunur, bu konuda bir bilgisi olan var mı? Önemli insanlar neden önemlidir; bunu bilen var mı? Neden bazı insanları tarih de edebiyat da sanat da unutmaz; adeta onlara tapar; bunun nedeni ne ola? Acaba bilen var mı?

Korkarım bu konuda -eleştirmenler dahil olmak üzere- bilgisi olan insanımız çok az. Her konuda olduğumuz gibiyiz yani. Görüntü tamam, ama içerik boş.

Bizi bu sualleri, "hiç de kimse merak etmediği, ilgilenmediği halde"(!) sormaya yönelten neden, henüz çıkmış bir kitap. Dünya Kitapları, büyük Amerikan yazarı William Faulkner'in biyografisini yayımladı. Eser Alman edebiyatçı Peter Nicolaisen tarafından kaleme alınmış. Bakınız "münasebetsiz"(!?) neler söylüyor edebiyat ve edebiyatçı hakkında:

"Faulkner ünlü olmak için uğraşmadı. Onun ölçüsü, kamuoyundaki yankı değil, tersine sanatçıya verilen görevi, ‘mükemmel olmak için gayret etmeyi' yerine getirmekti. Yazarın tek sorumluluğu sanatına karşıydı. İyi bir yazar merhametsizdir. O, ahlak kurallarını tanımaz. Çünkü işinde başarılı olmak için soygun yapabilir, ödünç alabilir, dilenebilir, çalabilir... Bir kitabı tamamlamak için, yazar, her şeyi dışarı fırlatır atar, şerefini, gururunu, mevkiini, güvenliğini, saadetini. Hiç tereddüt etmeden annesinden bile çalabilir... Sanatın barışla, memnun olmakla ve onu yaratan çevreyle hiçbir ortak yanı yoktur... Sanatçının da hiçbir önemi yoktur. Önemli olan, yarattığı yapıttır. (Güneyin Bilinci- sayfa 31)"

Tüm yazın ortamımızı gözünüzün önünden geçirin... Ünlü olmak için yazarlığı seçenler, para kazanmak için roman yazanlar, akademik kariyerini pekiştirmek için edebiyata yönelenler, bilgiç öğretmenler, tekaüt işadamları, egosantrik bayanlar, boş zaman rantiyeleri vs.vs.vs... Yukarıdaki betimlemeyi kavrayabilmiş ya da yazarlığın olmazsa olmazı olduğunu kavrayabilmiş kaç kişi vardır bu kalabalıklar içinde?

Bunun yanıtını vermek bize düşmez. Fakat, büyük romancı William Faulkner'in biyografisini okuduğunuzda, yazar gibi yazar olmanın yolları yordamları hakkında sağlam bilgi edinebileceğinize garanti verebiliriz.

Anı ve biyografi son zamanlarda en çok rağbet ettiğim edebi tür. Bunun bir nedeni de roman, öykü gibi alanlarda süregiden yüzeyselliğe ve manipülasyona duyduğum tepki olmalı. Özenli hazırlanmış biyografi kitaplarını okuduktan sonra edebiyata duyduğum tüm yüce duyguları geri kazanmak noktasına geliyorum. Dünya Kitapları'ndan "Güneyin Bilinci" adıyla çıkan William Faulkner incelemesini edinip okumanızı öneririm. Gereksiz ayrıntılarla insanı bunaltmayan, son derecede ölçülü, tadında bir biyografi yazarken aynı zamanda edebiyat hakkında da hepimize güzel bir diskur vermeyi başarmış Peter Nicolaisen. Kitabı okuduğumuzda sadece bir büyük romancının geçtiği izlekler ve duygusal mecraları öğrenmiyoruz; eşzamanlı olarak büyük yazarların içlerinde yer etmiş kaygıları ve onları büyük olmaya iten davranış biçimlerini de sağlam bir edebiyat dersi almış gibi kavrıyoruz.

Özgün bir tasarımla, beyaz kağıda, kare şeklinde, görselli olarak hazırlanmış kitabın, özenli edisyonu kadar, başarılı çevirisi de dikkat çekmekte. Başarılı çevirmen Yasemin Bayer'i hem Heinrich Böll uzmanlığından, hem de Dieter Breuers ve Helmut Uhlig çevirilerinden dolayı yakından tanıyorduk. Yasemin Bayer'in kısacık bir inceleme olan Faulkner biyografisini Türkçeleştirirken gösterdiği başarı, sanırım diğerlerinden çok daha farklı anlamlar içermekte gerçek edebiyat düşkünleri için...

*Radikal Kitap, 31 Mart 2006

Güneyin Bilinci - William Faulkner Biyografisi / Biyografi
Peter Nicolaisen
Almancadan Çeviren: Yasemin Bayer
Dünya Kitapları

Başa dön

Gökçayazın

MaviMelek | Retorikler | Öyküler | Şiirler | Derlemeler | Gökçeyazın | Denemeler   ©2007 MaviMelek            website metrics