MaviMelek
Hermes Kitap
"Dönüş için bir zamanlar açık duran kapılar artık kapanmıştır ve insan kendi yazgısı yolunda uysal uysal yürür gider." Yapma Cennetler / Charles Baudelaire

Erinç Büyükaşık

Tüm yazıları:

"A Pera Tale" [Story]

"Saatler: Zaman Üzerine" [Öykü]

"Bir Pera Masalı" [Öykü]


Bir Pera Masalı | Melek Öztürk
MaviMelek | Retorikler | Öyküler | Şiirler | Derlemeler | Gökçeyazın | Denemeler | Hezeyanlar    ©2008 MaviMelek            website metrics